مدیر فرودگاه همدان از برنامه پروازهای حج تمتع سال ۱۴۰۳ فرودگاه شهدای همدان خبر داد و اظهار کرد: در مرحله رفتروز یکشنبه ۶ خردادماه دو پرواز انجام می‌شود که پرواز شماره ۱۶۰۴ در ساعت  ۰۱:۳۵ بامداد و پرواز شماره ۱۶۱۸ ساعت ۱۲:۴۰ است‌. به گزارش عرصه اقتصاد، علی‌اصغر جهانگیری تصریح کرد: روز دوشنبه هفتم خرداد […]

مدیر فرودگاه همدان از برنامه پروازهای حج تمتع سال ۱۴۰۳ فرودگاه شهدای همدان خبر داد و اظهار کرد: در مرحله رفتروز یکشنبه ۶ خردادماه دو پرواز انجام می‌شود که پرواز شماره ۱۶۰۴ در ساعت  ۰۱:۳۵ بامداد و پرواز شماره ۱۶۱۸ ساعت ۱۲:۴۰ است‌.

به گزارش عرصه اقتصاد، علی‌اصغر جهانگیری تصریح کرد: روز دوشنبه هفتم خرداد نیز دو پرواز انجام می‌شود که پرواز شماره ۱۵۴۶ ساعت ۰۰:۱۵ بامداد و پرواز شماره ۱۵۳۶ ساعت ۰۹:۳۵ است.

وی با بیان اینکه روز سه شنبه هشتم خردادماه سه پرواز انجام خواهد شد، گفت: پرواز شماره ۱۶۲۶ در ساعت ۰۳:۲۰ بامداد، پرواز شماره ۱۶۴۰ ساعت ۱۳:۱۰ و پرواز شماره ۱۶۴۴ ساعت ۲۲:۴۰ انجام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه روز چهارشنبه نهم خردادماه دو پرواز داریم که پرواز شماره ۱۵۶۲ ساعت ۰۹:۲۰ و پرواز شماره ۱۵۶۸  ساعت ۲۲:۵۵ است، گفت: روز پنجشنبه دهم تیرماه نیز سه پرواز انجام می‌شود که پرواز شماره ۱۶۶۲ ساعت ۰۸:۲۵، پرواز شماره ۱۶۶۴ ساعت ۱۵:۲۰ و پرواز شماره ۱۶۵۲ ساعت ۱۸:۴۰ خواهد بود.

جهانگیری با اشاره به اینکه روز جمعه ۱۱ خردادماه دو پرواز به ترتیب پرواز شماره ۱۵۸۴ ساعت خروج ۰۵:۱۰ و پرواز شماره ۱۵۹۰ ساعت خروج ۱۴:۴۰ خواهد بود تاکید کرد: در مجموع ۱۴ پرواز از طریق هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی ایران ایر(هما) در همدان انجام خواهد شد.

  • نویسنده : ش.غ
  • منبع خبر : خبرگزاری فارس