مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با بیان اینکه متوسط بارندگی استان همدان از ابتدای سال آبی جاری ۳۲۵ میلیمتر گزارش شده است، گفت: بارش های امسال به نسبت بلند مدت ۱۰ درصد افزایش داشته است. به گزارش عرصه اقتصاد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با اشاره به گزارش بارش‌های استان در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، مطرح […]

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با بیان اینکه متوسط بارندگی استان همدان از ابتدای سال آبی جاری ۳۲۵ میلیمتر گزارش شده است، گفت: بارش های امسال به نسبت بلند مدت ۱۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش عرصه اقتصاد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با اشاره به گزارش بارش‌های استان در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، مطرح کرد: میزان بارندگی تجمعی در سال آبی جاری در استان همدان برابر ۳۲۵ میلی متر است، درحالی که میزان بارندگی تجمعی سال آبی گذشته در بازه زمانی مشابه برابر ۲۳۴ میلی متر گزارش شده است.

رضا اخلاص مند با بیان اینکه متوسط بارندگی بلند مدت در بازه زمانی مشابه در استان همدان برابر ۲۹۶ میلی متر است، خاطرنشان کرد: در این راستا شاهد افزایش ۳۹ درصدی تغییرات بارندگی نسبت به سال آبی گذشته و ۱۰ درصدی تغییرات نسبت به متوسط بلندمدت هستیم.

وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان بارش در استان همدان در محدود مطالعاتی نهاوند، حوضه کرخه، ایستگاه مطالعاتی وراینه ثبت شده است، گفت: میزان بارش باران در این ایستگاه ۵۰۹ میلی متر می باشد که نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد و نسبت به بلند مدت ۳ درصد افزایش داشته است.

اخلاص مند کمترین میزان بارش را در محدود مطالعاتی رزن قهاوند حوضه قره چای ایستگاه های قهاوند و خمیگان با میزان ۲۵۴ میلی متر دانست و افزود: ایستگاه بارندگی سد اکباتان با متوسط بارش ۳۲۴ میلی متر می باشد که نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد و نسبت به بلند مدت ۶ درصد افزایش داشته است.

  • نویسنده : ش.غ
  • منبع خبر : خبرنگار اقتصادی