مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان با اشاره به مبارزه علیه سن مادر در ۲۸ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی شهرستان گفت: مبارزه با پوره سن در ۲۴ هزار هکتار از مزارع گندم و جو همدان انجام شده است. به گزارش عرصه اقتصاد، رحمان ایرانپور از مبارزه با پوره سن غلات در ۲۴ هزار هکتار […]

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان با اشاره به مبارزه علیه سن مادر در ۲۸ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی شهرستان گفت: مبارزه با پوره سن در ۲۴ هزار هکتار از مزارع گندم و جو همدان انجام شده است.

به گزارش عرصه اقتصاد، رحمان ایرانپور از مبارزه با پوره سن غلات در ۲۴ هزار هکتار از اراضی شهرستان همدان خبر داد و اظهار کرد: یکی از مهمترین راه‌های افزایش محصول گندم و رسیدن به خودکفایی مبارزه با سن غلات است.

وی با بیان اینکه حفظ محصول گندم در مقابل آفات و بیماری‌ها از مراحل مهم داشت محصولات غلات است افزود: بیشترین خسارت آفت سن بعد از مرحله دوم پورگی است که این مرحله، هم‌زمان با شیری و یا خمیری شدن دانه‌های گندم است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان خاطرنشان کرد: پوره سن غلات از طریق تزریق بزاق حاوی تركیبات شیمیایی به درون دانه غلات، سبب از بین رفتن گلوتن می‌شود و در نتیجه كیفیت نان را به میزان زیادی کاهش داده و به شدت ارزش کمی و کیفی غلات را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی همچنین با بیان اینکه حشرات کامل نسل جدید خطرناک‌ترین مرحله از نظر خسارت وارده به دانه هستند تصریح کرد: در همدان با حضور مستمر اکیپ‌های شبکه مراقبت و کارشناسان مراکز در بخش مرکزی و شراء، پایش دقیق مزارع صورت گرفته و دستور مبارزه در زمان به نرم رسیدن آفت داده شده است.

ایرانپور در پایان يادآور شد: پس از مبارزه با سن مادر در ۲۸ هزار و ۴۰۰ هکتار، مبارزه با پوره سن نیز در ۲۴ هزار هکتار از مزارع گندم و جو شهرستان همدان انجام شده است.

  • نویسنده : ش.غ
  • منبع خبر : خبرنگار اقتصادی