انتخاب بجا و شایسته حضرتعالی به عنوان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی را که نشان از درایت، لیاقت و توانمندی حضرتعالی دارد، صمیمانه تبریک و تهینت عرض نموده و رجای واثق داریم تعهد و کارآمدی های برجسته جنابعالی نوید بخش دستیابی هر چه بیشتر به قله های رفیع پیشرفت و توسعه خواهد بود. بدین […]

انتخاب بجا و شایسته حضرتعالی به عنوان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی را که نشان از درایت، لیاقت و توانمندی حضرتعالی دارد، صمیمانه تبریک و تهینت عرض نموده و رجای واثق داریم تعهد و کارآمدی های برجسته جنابعالی نوید بخش دستیابی هر چه بیشتر به قله های رفیع پیشرفت و توسعه خواهد بود.

بدین گونه مقدم آن فرهیخته علمی و با تجربه را در این جایکاه گرامی داشته و حرکت به سمت افق های روشن، توام با سعادت و تداوم توفیقات همکاران شما را از پیشگاه ایزد منان در مسیر منتهی به کسب رضایت الهی و خدمت صادقانه مسالت داریم.

مدیر مسئول و اعضا هیئت تحریریه پایگاه خبری عرصه اقتصاد