مدیرعامل شرکت گاز استان همدان از پرداخت پاداش صرفه‌جویی به ۴۱۱ هزار و ۷۱۳ مشترک گاز در سطح این استان خبر داد. به گزارش عرصه اقتصاد؛ مجید اله‌یاری اعمال پرداخت پاداش صرفه‌جویی را یکی از اقدامات خوب دولت در راستای بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش‌های مختلف خواند و گفت: طی سال گذشته ۴۱۱ هزار و […]

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان از پرداخت پاداش صرفه‌جویی به ۴۱۱ هزار و ۷۱۳ مشترک گاز در سطح این استان خبر داد.

به گزارش عرصه اقتصاد؛ مجید اله‌یاری اعمال پرداخت پاداش صرفه‌جویی را یکی از اقدامات خوب دولت در راستای بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش‌های مختلف خواند و گفت: طی سال گذشته ۴۱۱ هزار و ۷۱۳ مشترک در مصرف گاز صرفه‌جویی داشتند که به دنبال این صرفه‌جویی از پاداش مربوطه بهره‌مند گردیدند.
وی با بیان اینکه مشترکانی که با صرفه‌جویی در مصرف گاز پاداش دریافت نموده‌اند، در بخش‌های مختلف هستند، افزود: بیشترین پاداش صرفه‌جویی برای یکی از مشترکین خانگی و با رقمی در حدود ۴۶ میلیون ریال در نظر گرفته شده استکه در قبوض آتی مشترک اعمال خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با اشاره به وجود ۶۸۴ هزار و ۸۱۹ مشترک گاز طبیعی در سطح استان همدان، گفت: از این تعداد سه هزار و ۴۵۶ مشترک در حوزه آموزشی، ۳۹ هزار و ۴۴ مشترک تجاری، ۴۹ سی‌ان‌جی، چهار هزار و ۳۷۷ مشترک صنعتی، چهار هزار و ۳۸۶ مشترک عمومی، ۲ هزار و ۵۶۶ مشترک عمومی و چهار نیروگاه هستند.
وی تأکید کرد: با صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی به عنوان یکی از نعمات الهی، موجب دسترسی بیشتر هموطنان در اقصی نقاط کشور به این انرژی می‌گردد، بنابراین ضرورت دارد کلیه مصرف‌کنندگان با رعایت الگوی مصرف زمینه صرفه‌جویی را فراهم نمایند.

  • نویسنده : ش.غ
  • منبع خبر : خبرنگار اقتصادی