به گزارش عرصه اقتصاد، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان با بیان اینکه سد کلان ملایر در استانه سرریز است، گفت: در حال حاضر سد کلان ملایر ۴۴ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب ذخیره دارد و به زودی سرریز می کند. رضا اخلاص مند با بیان اینکه در حال حاضر دریچه تحتانی سد […]

به گزارش عرصه اقتصاد، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان با بیان اینکه سد کلان ملایر در استانه سرریز است، گفت: در حال حاضر سد کلان ملایر ۴۴ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب ذخیره دارد و به زودی سرریز می کند.
رضا اخلاص مند با بیان اینکه در حال حاضر دریچه تحتانی سد به جهت مدیریت سیلاب های احتمالی و تامین حق آبه محیط زیست باز است ، گفت: میزان ۵۰۰ لیتر در ثانیه حق آبه محیط زیست از دریچه تحتانی از سد کلان رها سازی می شود.
اخلاص مند تصریح کرد: خروجی اب سد کلان جهت تامین اب شرب شهرستان ملایر ۴۱۰ لیتر در ثانیه است و بعد از تصفیه در تصفیه خانه سد کلان ملایر به شبکه شرب شهرستان منتقل می شود.
وی میزان ورودی آب به دریاچه سد کلان ملایر را ۳۰۰۰ لیتر در ثانیه دانست و افزود: میزان دبی به تناسب بارندگی تغییر می کند.
رضا اخلاص مند افزود: سد کلان ملایر در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر ملایر احداث شد و با حجم مخزن ۴۶ میلیون مترمکعب یکی از بزرگترین سدهای غرب کشور است.
وی تاکید کرد: سر ریز شدن سد به این معنا نیست که از مدیریت مصرف غافل شویم می بایست در هر زمانی به اب به عنوان یک کالای استراتژیک که حیات و ممات بشر در دست اوست نگاه کرد.

  • نویسنده : ش.غ
  • منبع خبر : خبرنگار اقتصادی